Traumers indflydelse på dit liv

Velkommen til mit blogindlæg, hvor jeg vil prøve at give mit bud på, hvordan traumer kan påvirke vores liv på godt og ondt. Som traumeterapeut har jeg set, hvordan disse oplevelser kan have en dyb indvirkning på vores underbevidsthed og nervesystem. Lad os undersøge, hvad traumer er, hvordan det påvirker os, og hvad vi kan gøre for at arbejde med dem.

Hvad beskriver et traume?

Traumer kan være både store traumer og små traumer. Store traumer kan være trafikuheld, overfald, ulykker, tab og seksuelle overgreb. 

Små traumer kan betegnes som oplevelser eller situationer,  vi sikkert alle har oplevet i enten barndommen eller i  hverdagen. Det er oplevelser der drypvis påvirker os. Der hvor vi bliver gjort forkerte, der hvor vi ikke bliver set, bliver irettesat, ikke bliver trøstet når vi har brug for det etc.  De fleste af disse oplevelser kan blive til traumer, hvis vi oplever det som et lille barn mellem 0 – 7 år, da vi på det tidspunkt oplever verden gennem theta hjernebølger. Det er derfor vi er så let påvirkelige som børn.   

Traumer kan defineres som “følelsesmæssige udfordringer, der belaster vores system så meget, at vi ikke kan integrere dem på en hensigtsmæssig måde”

Hvordan kan traumer påvirke dit liv?

Barndomstraumer og traumer kan generelt have en betydelig indflydelse på vores liv senere hen. Når børn oplever traumer, er de i en sårbar tilstand, hvor de forsøger at forstå verden omkring dem med begrænsede ressourcer. Dette kan føre til, at de udvikler uhensigtsmæssige overbevisninger om sig selv og verden, som de bærer med sig ind i voksenlivet.

Disse overbevisninger kan vise sig som lavt selvværd, vanskeligheder med at opbygge sunde relationer, tendens til at gentage destruktive mønstre og problemer med at regulere følelser. Ofte skaber traumer også en følelse af hjælpeløshed og manglende kontrol, der kan påvirke beslutningstagning og livskvalitet.

Hvordan påvirker traumer din underbevidsthed?

Vores underbevidsthed er som et lager for minder og overbevisninger, der påvirker vores adfærd og følelser uden, at vi nødvendigvis er bevidste om det. Traumer kan blive indlejret i vores underbevidsthed og påvirke, hvordan vi reagerer på situationer i voksenlivet.

For eksempel, hvis du oplevede gentagen kritik som barn, kan du udvikle en underbevidst overbevisning om, at du ikke er god nok, hvilket kan påvirke vores selvtillid og præstationer senere i livet. På samme måde kan traumer skabe angst, som fortsætter med at påvirke os, selvom vi ikke længere befinder os i en farlig situation.

Hvordan påvirker traumer dit nervesystem? 

Traumer påvirker også vores nervesystem. Når vi oplever traumatiske begivenheder, aktiveres vores krop en kamp-eller-flugt reaktion, hvor stresshormoner frigives, og vores krop forbereder sig på at håndtere en truende situation. Hvis ikke du kan kæmpe eller flygte, kan du FRYSE i øjeblikket. Dette betyder at du føler dig isoleret og uden strategi. . Et frossent øjeblik er så følelsesmæssigt overvældende, at du kan reagere med at forlade din krop for at undgå at mærke, hvor ubehageligt det er.  Nogle gange kan det opleves som at se sig selv udefra.

 Hvis traumet er overvældende eller vedvarende, kan vores nervesystem have svært ved at vende tilbage til en afslappet tilstand. Dette kan føre til, at vi reagerer overdrevent på stressorer i vores daglige liv, oplever angst, søvnforstyrrelser eller endda udvikler posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Disse reaktioner er vores nervesystems måde at forsøge at beskytte os, men det kan også begrænse vores evne til at fungere optimalt.

Både store traumer og små traumer kan have en dyb indflydelse på vores liv og trivsel som voksne. De påvirker vores underbevidsthed og nervesystem, og det kan tage tid og bevidst arbejde at helbrede og finde en vej til at leve et liv i balance og harmoni.  Som traumeterapeut er jeg dedikeret til at hjælpe med at genoprette balance og skabe positive forandringer i mine klienters liv.  Du er altid velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende samtale.